#

ცეცხლმაქრები

სხვადასხვა ტიპის ცეცხლის ჩასაქრობად გამოიყენება შესაბამისი სახეობის ცეცხლმაქრი.

ფხვნილის ცეცხლმაქრი, ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

უნივერსალი

4 კგ-იანი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

co ცეცხლმაქრი, naxiroJangovani cecxlmaqri, ნახშიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

(В, С, Е)

3 კგ-იანი ნახიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

co ცეცხლმაქრი, naxiroJangovani cecxlmaqri, ნახშიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

(В, С, Е)

10 კგ-იანი ნახიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

ქაფის ცეცხლმაქრი, ქაფოვანი ცეცხლმაქრი, cecxlmaqri

(A, B)

25 კგ-იანი ქაფის ცეცხლმაქრი

ფხვნილის ცეცხლმაქრი, ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

უნივერსალი

6 კგ-იანი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

ფხვნილის ცეცხლმაქრი, ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

უნივერსალი

1 კგ-იანი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

co ცეცხლმაქრი, naxiroJangovani cecxlmaqri, ნახშიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

(В, С, Е)

1 კგ-იანი ნახიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

ქაფის ცეცხლმაქრი, ქაფოვანი ცეცხლმაქრი, cecxlmaqri

(A, B)

4 კგ-იანი ქაფის ცეცხლმაქრი