#
ცეცხლმაქრი,ცეცხლმაქრები,ცეცხლმაქრების გადამუხტვა, ცეცხლმაქრების დამუხტვა.

რატომ ცეცხლმაქრი?

ხანძარი წარმოსაქმნელად საჭიროა სამი ელემენტი: ჟანგბადი, საწვავი და ტემპერატურა. თუკი ამ სამი ელემენტიდან ერთ ერთს მოვაშორებთ, ხანძარი დაკარგავს ძალას და დაიწყებს ქრობას, სწორედ ამ ტექნიკური პრინციპით არის შექმნილი ცეცხლმაქრების ეფექტურობა.

ცეცხლმაქრები

სხვადასხვა ტიპის ცეცხლის ჩასაქრობად გამოიყენება შესაბამისი სახეობის ცეცხლმაქრი.

ფხვნილის ცეცხლმაქრი, ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

უნივერსალი

4 კგ-იანი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

co ცეცხლმაქრი, naxiroJangovani cecxlmaqri, ნახშიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

(В, С, Е)

3 კგ-იანი ნახიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

co ცეცხლმაქრი, naxiroJangovani cecxlmaqri, ნახშიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

(В, С, Е)

10 კგ-იანი ნახიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

ქაფის ცეცხლმაქრი, ქაფოვანი ცეცხლმაქრი, cecxlmaqri

(A, B)

25 კგ-იანი ქაფის ცეცხლმაქრი

ფხვნილის ცეცხლმაქრი, ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

უნივერსალი

6 კგ-იანი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

ფხვნილის ცეცხლმაქრი, ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

უნივერსალი

1 კგ-იანი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი

co ცეცხლმაქრი, naxiroJangovani cecxlmaqri, ნახშიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

(В, С, Е)

1 კგ-იანი ნახიროჟანგოვანი ცეცხლმაქრი

ქაფის ცეცხლმაქრი, ქაფოვანი ცეცხლმაქრი, cecxlmaqri

(A, B)

4 კგ-იანი ქაფის ცეცხლმაქრი

ცეცხლმაქრის გადამუხტვა, გადამუხტვა, ცეცხლმაქრების გადამუხტვა.

ცეცხლმაქრების გადამუხტვა

სახანძრო უსაფრთხოების კანონის მოთხოვნის შესაბამისად , სავალდებულოა ცეცხლმაქრზე განხორციელდეს გეგმიური შემოწმება ვიზუალურად და გადამუხტვა ქარხანა-დამამზადებლის ვადების გათვალისწინებით.

ცეცხლმაქრის წნევა უნდა შემოწმდეს პერიოდულად. შემოწმება შეგიძლიათ თქვენ თვითონ, ამის გასაგებად - ცეცხლმაქრის მანომეტრზე მაჩვენებელი უნდა იმყოფებოდეს მწვანე ზონაში - ამ დროს ცეცხლმაქრი ვარგისია, წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებელია მისი ხელახალი გადამუხტვა. ექსპლუატაციის ნორმების მიხედვით ყველა ცეცხლმაქრი განსაზღვრული დროის შემდეგ საჭიროებს გადამუხტვას, ჩვენი კომპანია გაძლევთ საშუალებას ამ ვადის გასვლის შემდგომ მოვახდინოთ ცეცხლამქრის გადამუხტვა ასევე მისი ტექნიკური დიაგნოსტიკა და გამართვა, ჩვენ ასევე გაძლევთ საშუალებას უკვე გამოყენებული ცეცხლმაქრის თავიდან დატენვას და მის შემდგომი გამოყენებისთვის ტექნიკურად მომზადებას.

დაგვიკავშირდით